България ще е сред трите държави с най-стабилен ръст на БВП в региона през 2019 г.

С около 4-4,5% ще расте кредитирането в ЦИЕ през тази година, прогнозира "УниКредит" на годишния икономически форум Euromoney 2019

16.01.2019 | 17:14 Редактор: Велислав Филипов
България ще е сред трите държави с най-стабилен ръст на БВП в региона през 2019 г.

Словакия, България и Унгария ще покажат най-стабилния ръст на БВП за региона през 2019 г.

Тази прогноза за развитие за региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) направиха експертите на "УниКредит" на годишния икономически форум Euromoney 2019.

Потреблението, преките чуждестранни инвестиции, европейските фондовете и дигиталната трансформация ще бъдат ключовите фактори за растежа в региона, посочиха те.

Основните спънки пред икономическия растеж на ЦИЕ са затягането на пазарите на труда особено в Чехия и Унгария и вероятно тежкият Брекзит, който ще причини щети поради новите търговски бариери, които ще възпрепятстват както износа, така и инвестициите в ЦИЕ. Словакия и Чехия са най-уязвимите пазари на ЦИЕ по отношение на ограниченията, причинени от Брекзит. Русия и Турция могат да следват различни трендове, какъвто е случаят през 2018 г., се посочва в анализа на "УниКредит".

Икономическият растеж на ЦИЕ обещава да запази стабилния си ритъм и през тази година.

В последните години ЦИЕ потвърди способността си да генерира растеж. Очаква се икономическата среда в региона да остане благоприятна и през 2019 г: Ръстът на БВП се предвижда да остане стабилен в повечето държави (около 3% или по-висок), макар и с известно циклично снижаване.

След цикличния връх, постигнат през 2017 г., (4,6% с изключение на Русия и Турция) и среден ръст на БВП от 3,7% през 2018 г., икономическият растеж на региона се очаква да остане над потенциалния за 2019 г. (около 3,2% средно), но може да се забави през 2020 г. в резултат от потенциално по-слабата глобална търговия.

Повече по темата прочетете тук.