Евростат: България е сред 10-те най- предпочитани дестинации

Причината е летният туризъм в страната ни

21.09.2016 | 22:40
Евростат: България е сред 10-те най- предпочитани дестинации

България е сред 10-те най-предпочитани дестинации от европейските туристи, но тежестта остава върху летния туризъм. Това сочат данните на Евростат за вътрешния туризъм в рамките на Европейския съюз. 

Туристите от ЕС са реализирали средно 9 нощувки в България спрямо 7,2 нощувки средно за съюза. Лидер е Гърция с 10,1 нощувки, следвана от Кипър с 10,1, Румъния с 9,7, Португалия с 9,5, Малта с 9,4 и Испания с 9,3.

Най-кратък е престоят на туристите от ЕС в Естония – 2,8 нощувки, като преди нея са Словакия с 4 нощувки и Белгия с 4,1 нощувки. Като цяло под средното за ЕС ниво отчитат северно- и централноевропейските държави, което се обяснява с климата им. Там обаче е по-сериозно развит културно-историческият и градският туризъм, вижда се от данните.

Страната е в Топ 10 по брой реализирани нощувки от туристи от ЕС, както и по разходи на посетителите, но почти две трети от пътуванията са през юни и юли. Три четвърти от туристите от ЕС, избрали България, са посетили Черноморието, сочат последните статистически данни на Евростат, които визират 2014. 

Единствено във Финландия, Австрия и Дания провинцията е привлякла повече от една трета от туристите, като конкретно за Австрия например туристите посочват планините като основна причина за пътуванията.

Средният разход на туристите от ЕС за престоя им в България достига 601 евро, което е малко над средното за ЕС ниво (595 евро). Лидер отново е Гърция с 888 евро, следвана от Португалия със 777 евро, Кипър със 769 евро, Испания със 767 евро, Италия със 739 евро, Малта с 699 евро и Великобритания с 603 евро.

Най-малко харчат туристите отново в Словакия предвид и най-ниския среден брой нощувки в страната – 207 евро. В дъното на класацията са още Люксембург и Белгия със съответно 324 евро и 371 евро.

Нощувките в България са сред най-евтините в ЕС и чуждестранните туристи изглежда харчат повече за други услуги. Средният разход на нощувка в страната ни достига 67 евро за 2014 при средно ниво за ЕС - 82 евро.

След нас са само Люксембург, Литва, Полша, Словакия и Румъния със съответно 66, 65, 62, 51 и отново 51 евро.

Лидер е Естония със 146 евро, следвана от Швеция и Италия със сътветно 97 евро и 95 евро.

Що се отнася до транспортния достъп до страната ни, туристите от ЕС най-често достигат до България със самолет. Три четвърти от пътуванията през 2014 са реализирани с въздушен транспорт. Останалите се разпределят между транспорта с лично превозно средство и организирания транспорт с автобуси.

Няма данни за туризма, осъществяван с воден и жп транспорт, който пък води сериозен дял туристи от ЕС в други държави.

Четете още новини в Bloombergtv.bg