Образователната система създава еднаквост

Александър Дурчев, основател на All Channels Communication Group

24.04.2016 | 06:00
Образователната система създава еднаквост

Александър Дурчев има 15  годишен мениджърски опит. Преподавател е в Американския университет в Благоевград и в СУ „Св. Кл. Охридски”. Лектор  е на редица български и международни форуми. Притежава магистърска степен по бизнес администрация от Американския университет в България, магистърска степен „Връзки с обществеността“ от Софийския университет и в момента приключва магистърската си степен по „Политически мениджмънт и публични политики“ в Нов български университет.

Александър Дурчев е основател на All Channels Communication Group – единствената българска комуникационна компания с над 30 международни награди и номинации и над 40 национални и международни отличия в областта на PR, реклама, дигитални комуникации, бизнес развитие и управление на човешките ресурси.Член на Управителния съвет на Българската асоциация на PR агенциите и председател на Асоциацията в периода 2011-2013.

БАПРА е партньор на конференцията "Образование и бизнес - Бъдещите лидери" на 11 май 2016, организирана от Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria.

 

Как да намерим бъдещите лидери?

Като започнем да ги възпитаваме сами. Съжалявам, че ще започна негативно, но обществото ни не e възпитано да създава лидери. Образователната ни система е създадена, за да създава еднаквост. 

Задачата, която стои пред всеки един предприемач, е да се справи сам – да намира нешлифованите диаманти и да ги обработва. Силно вярвам, че Милениум поколението е това, което ще донесе много положителни промени.

 

Според мен лидерството е компонент от много фактори.

На първо място е семейството, където човек се формира като характер. След това идва образователната система, която трябва да ни научи да се усъвършенстваме и учим през целия си живот.

Но най-важното е бъдещият лидер да притежава вътрешното желание да се справя и развива сам. Той или тя трябва да имат вътрешната сила да устоят на обстоятелствата, на утвърдените норми и да искат да променят света около себe си.   

 

С какви средства и инструменти трябва да разполага един млад човек, за да се изгради като лидер?

С несломимо желание, позитивна нагласа и магарешка упоритост. Според мен това са единствените средства и инструменти, които са ни необходими и с които разполага всеки един от нас. 

 

Имате ли нужда от бъдещи лидери и как и къде ги намирате?

Всяка организация има нужда от своите бъдещи лидери, за да си осигури устойчиво развитие. За да ги намери обаче, организацията трябва да създаде благоприятна култура, за да могат те да намерят себе си и да израстнат като бъдещи лидери.

Това означава, че вчерашните и днешните лидери трябва да си направят домашното и да промотират ценностите, които благоприятстват лидерската среда – свобода на вземане на решения и правене на грешки, емпатично отношение към всеки човек в организацията и извън нея, позитивен поглед дори към най-негативните фактори около нас.

 

Формирате ли собствените си бъдещи лидери?

Вероятно всеки директор на компания ще отговори утвърдително. Би било лудост да не се опитваме да създаваме собствени бъдещи лидери. Всяка компания, чиято цел е да съществува дълго и да се развива и расте има нужда от своите вътрешно създадени лидери.  

 

Каква е програмата ви?

Дългосрочна. Тя е свързана с постоянна промяна на организацията ни през последните 15 години. В тази промяна бяха включени все повече и повече от нашите колеги, които израстваха с всеки един проект и предизвикателство. Това беше времето, в което не само организацията ни порастна от 1 до близо 90 човека, но и времето, в което всички ние се калихме да се справяме сами с проблемите и да търсим най-доброто във всяка една ситуация, за да се развиваме и ставаме все по-добри.

Това, което мотивира лидерството у всеки един от нас, е мисията и усещането, че ние оставяме своят отпечатък на пазара и променяме средата около нас.

 

Тревожите ли се от липса на бъдещи лидери в организацията си?

Не. Тревогата не решава проблеми.

 

Какъв съвет ще дадете на бъдещите лидери?

Никога не се отказвайте от позитивното си отношение към света.