Изискванията към лидерите в 21в. са все по-високи

Евелина Гечева, основател на АкадемикаБГ

19.04.2016 | 07:00
Изискванията към лидерите в 21в. са все по-високи

Евелина Гечева e създател и управител на образователния портал Академика.бг. Академика БГ е и уеб издателство с утвърдено име в сферата на образованието.Евелина Гечева, която е дългогодишен журналист е и организатор на редица инициативи, свързани с образованието. Една от най-популярните е „Бъди грамотен“.

Разговаряме с г.жа Гечева по повод конференцията "Образование и бизнес - Бъдещите лидери", организирана от Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria на 11 май 2016 в София.

 

Как да намерим бъдещите лидери?

Вероятно търсенето е излишно, защото истинските лидери се открояват, без да ги търсим. Това, че не виждаме край нас такива, вероятно се дължи на временен дефицит.
 
 

Каква подготовка трябва да притежава бъдещият лидер?

На първо място му е нужно стабилно общо образование и прецизно профилирана специализация. Ако той е част от корпоративна структура, е най-лесно. Те обикновено имат своя политика за формиране на лидери. Ако обаче не е, ще му е нужна сериозна подготовка и самоподготовка. В 21 век изискванията към лидерите са все по-високи.


 
С какви средства и инструменти трябва да разполага един млад човек, за да се изгради като лидер?

Младият човек трябва да притежава самокритичност и взискателност, да не жали усилията си, да бъде последователен. Средствата за постигане на целта се подбират според самата цел.

Ако тя е свързана с бизнеса, той трябва добре да опознае съответния бизнес и да мине през всичките му нива. А ако говорим за лидерство в обществената сфера, първият и най-важен инструмент е убедеността, че е намерил призванието си.

Само така би могъл да убеди и мотивира за работа своя екип.

 

Имате ли нужда от бъдещи лидери и как и къде ги намирате?

Всяка сфера на дейност има нужда от бъдещи лидери. Ние намираме нашите в студентските среди. Сред младите българи има и такива, които отрано формират у себе си лидерска нагласа и работят за своята реализация в тази посока.

 

Формирате ли собствените си бъдещи лидери?

Не. Моето дълбоко убеждение е, че лидерът не може да се формира отвън. Ако аз успея да формирам някого по своя визия, значи той не става за лидер. И обратното, ако някой успява да ми повлияе, ако успява да променя моите виждания и нагласи, тогава той е вече формиран лидер.
 

Каква е програмата ви?

Програмата ми включва единствено това да давам свобода на хората, с които работя. Останалото те постигат сами - всеки колкото си може.

 

Кои са каузите, които, според вас, бъдещите лидери трябва да защитават?

Каузите са същите, които са важни за днешния свят - равнопоставеност пред законите, хуманно общество, ненасилие и грижа за природата.

 

Тревожите ли се от липса на бъдещи лидери в организацията си?

Не, не се тревожа. Всяко време ражда своите лидери и антилидери. За мен това е естествен процес и трудно подлежи на моделиране. В повечето случаи лабораторно създадените лидери, расли под опеката на своя ментор, се провалят - рано или късно.

 

Какъв съвет ще дадете на бъдещите лидери?

Бъдете себе си, за да ви вярват.

Повече информация за конференцията "Образование и бизнес - Бъдещите лидери" ще намерите на сайта на събитието. Вижте кои са лекторите, темите и новините по темата образование.