Работодателите с положителни намерения за наемане на персонал в началото на 2016

Най-големи очаквания за наемане има в Русе

08.12.2015 | 15:41 Редактор: Мариета Иванова
Работодателите  с положителни намерения за наемане на персонал в началото на 2016

Работодателите от  Бургас, Пловдив, Русе, София и Варна остават оптимисти за наемане на персонал през първото тримесечие на 2016, сочи обзорно проучване на Manpower. Прогнозата е за повишаване на заетостта с 10% в регионите, участвали в проучването, и остава същата като тази за третото и четвъртото тримесечие на 2015.

Най-големи очаквания за наемане има в Русе, където работодателите отчитат нетна прогноза за заетостта от +16%.

Стабилен ръст в броя новонаети лица очакват и работодателите в Пловдив, където прогнозата е за +15%; стойността й за Варна пък е +13%.

В секторите производство, хотелиерство и ресторантьорство се очаква да има най-голямо увеличение на заетостта през първите три месеца на годината +18%.

От Manpower отчитат, че прогнозите за наемане на служителите в 10* от изследваните сектори за първите три месеца на 2016 са по-добри спрямо тези година по-рано.

Най-оптимистични прогнози за наемане на служители имат работодателите от големите и малки предприятия, които отчитат нетни прогнози за заетостта от съответно +15% и +13%, посочват от Manpower.

*Земеделие, гори, лов и риболов; строителство; вода, електричество и газ; финанси, застраховане, бизнес услуги, производство; минно дело, публичен и социален сектор; ресторанти и хотели; транспорт, складове и комуникации; търговия на едро и дребно.