Кабинетът определи рамката за управление на евросредствата до 2020 г.

Министрите приеха текста на Споразумението за партньорство с ЕК

26.03.2014 | 16:25 Редактор: Ралица Пейчева
Кабинетът определи рамката за управление на евросредствата до 2020 г.

Правителството прие днес текста на Споразумението за партньорство с ЕК като основа за водене на преговори с Брюксел.

Това е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през периодa до 2020 г.

Вицепремиерът Зинаида Златанова определи документа като солидна база за развитие на България в следващите 7 години. Златанова напомни, че споразумението е на практика плод на усилията на три правителства.

Споразумението за партньорство определя четири стратегически приоритета, чрез които в страната да се изпълняват Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството - образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж; научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж; свързаност и зелена икономика за устойчив растеж; добро управление и достъп до качествени обществени услуги.

Златанова заяви, че документът е бил изработен изцяло в духа на публичност и прозрачност, и „с твърдото убеждение, че това касае всички ни и не е политически ориентирано в партийния смисъл на думата“.

„Наложи се да решим много затлачени въпроси, да изработим много документи, да напишем стратегии, които са отлагани с години по една или друга причина“, разясни Златанова.

Неофициалните преговори с Европейската комисия по Споразумението започнаха през април 2013 г., като в края на юли - началото на август миналата година се проведе и първото му публично обсъждане. В края на ноември бяха получени коментари на Европейската комисия, като основните забележки бяха свързани с това, че инвестициите се насочват в твърде много области, че е необходимо засилване на регионалния подход и че следва да бъдат финализирани национални стратегии в ключови сектори като здравеопазване и административна реформа.

Проектът, предложен за втори кръг на обществени консултации, беше преработен на база получените коментари.

Както Dnes.bg писа през следващия програмен период страната ни ще получи около 15,7 млрд. евро от Европейския съюз. Преди десетина дни на предишно заседание кабинетът вече одобри разпределението на европейските средства.

Още тогава вицепремиерът Златанова съобщи, че предстои до края на март Споразумението за партньорство да бъде изпратено официално в Брюксел. По регламент срокът споразуменията да се предоставят от държавите-членки е 22 април.