EVN преведе 32 млн. лв. на НЕК

От компанията подчертаха, че не се отказват от права по вземанията си

18.03.2014 | 17:01 Редактор: Мариета Иванова
EVN преведе 32 млн. лв. на НЕК

По повод ултиматума на ДКЕВР към електроразпределителните дружества да се издължат към НЕК до утре, от EVN обявиха на специална пресконференция, че не се отказват от права по вземанията си, но предоставят краткосрочна ликвидност в размер на 32 млн. лв. на националната компания. Готови сме за диалог, заяви председателят на УС на дружеството Йорг Золфелнер, цитиран от БТА. Той уточни, че преведената сума е 32 млн. лв., просто защото в момента компанията не може да преведе повече пари.

По думите му НЕК дължи на дружеството 144 милиона лева за присъединяване на възобновяеми енергийни източници и затова от EVN са пристъпили към прихващане на 104 милиона лева, дължими от НЕК. Прихващането на средства е законово признат способ и се прилага широко, коментира шефът на дружеството, пише Investor.bg.

Председателят на дружеството припомни, че методиката на енергийния регулатор е била атакувана във ВАС и впоследствие отменена през ноември 2013 г. Според съдебната практика липсата на други указания от ДКЕВР означава, че действа старата законова уредба, тоест НЕК трябва да компенсира на ЕРП разходите за зелена енергия, гласи позицията на EVN.

 

Той припомни, че държавата е поела ангажимент да изкупува цялата произведена от ВЕИ енергия и ДКЕВР трябва да разпределя тези разходи справедливо към всички потребители, а снабдителните дружества трябва да заплатят зелената енергия и после да получат тези пари от НЕК. За него това е справедлив механизъм, съобразен с европейското законодателство. Той изтъкна обаче, че от юли 2012 г. EVN е компенсирано само частично за направените от него разходи и така дружеството е принудено да финансира НЕК за наложени му от закона разходи в размер на 248 млн. лв.

Золфелнер заяви, че EVN многократно е представяла пред Комисията тези свои разходи, а самата НЕК е поискала в своето ценово заявление през пролетта на 2013 г. средства за компенсиране на електроснабдителните дружества, което означава, че и НЕК признава тези средства за дължими.

От EVN съобщиха, че от 1 юли 2012 г. досега са написали общо 105 писма, от които 51 до ДКЕВР и до другите държавни институции, за да ги информират за проблема.

Всички спорни въпроси между България и EVN са въпрос на арбитражен съд към Световната банка във Вашингтон, отбеляза Золфелнер. Министърът на финансите е упълномощен да координира действията в тази връзка, добави той. Золфелнер бе категоричен, че EVN ще обжалва наложеното наказателно постановление от ДКЕВР от 1 млн. лв.

Золфелнер заяви също, че в обявеното предложение за нови цени на енергията от 1 юли 2014 г. дружеството е калкулирало непризнатите си досега разходи за зелена енергия.

Плащанията на Енерго-Про към НЕК никога не са били спирани или забавяни. Компанията винаги е изпълнявала двустранните договори с НЕК и винаги е плащала коректно своите задължения. Всеки месец Енерго-Про плаща навреме на НЕК за доставената енергия и на ЕСО за такса пренос и достъп високо напрежение, пише в позиция на дружеството, изпратена до медиите.

От електроразпределителното дружество посочват, че през месеците декември 2013 г. и януари 2014 г. плащанията към НЕК са намалени с размера на суми, които НЕК дължи на компанията за задължително изкупуване на енергия по Закона за енергията от възобновяеми източници. През споменатите месеци Енерго-Про Продажби напълно законно прихвана сумите, които са дължими на компанията от НЕК по задължителното изкупуване на зелената енергия, казват от ръководството на енергодружеството.

От компанията също аргументират действието си с факта, че Методиката за компенсация на разходите за зелена енергия е била окончателно отменена с решение на ВАС, което дава законово право да се приложи старата методика. „Енерго-Про прихвана общо 46,3 милиона лева. Прихващането беше извършено от текущите месечни суми, които компанията дължеше на НЕК за доставяната електроенергия“, пише в съобщението.

"Ако прихващането на дължимите суми не беше направено, то през месец декември 2013 г., компанията нямаше да има достатъчно средства, за да посрещне своите оперативни разходи – за поддръжка на съоръженията, за гориво, за инвестиции и др. Другият възможен изход бе компанията да спре да изкупува зелената енергия, но това би било нарушение на закона и производителите на електроенергия от ВЕИ лесно биха могли да осъдят дружеството и да запорират сметките му. Това означаваше компанията да не е в състояние нито да плаща на НЕК, нито да извършва дейността си“, се казва в писмото.

Дружествата от групата на ЧЕЗ в България не са спирали плащанията си към Националната електрическа компания (НЕК) и стриктно изпълняват задълженията си по двустранните взаимоотношения, пише в позиция до медиите ръководството на ЧЕЗ.

От дружеството също напомнят, че Методиката за компенсация на разходите за зелена енергия беше отменена от ВАС. От дружеството изтъкват, че основен проблем е нерешеният въпрос за компенсирането на разходите на крайните снабдители за закупуване по преференциални цени на електроенергия, произведена от ВЕИ, което е изцяло в компетенциите на ДКЕВР.

От ЧЕЗ посочват в позицията си, че не са получили отговор от ДКЕВР да даде указания на НЕК да върне на „ЧЕЗ Електро България“ АД всички дължими суми за изкупуване на електроенергия от ВЕИ и затова са предприели действия за събиране на дължимите от НЕК суми.

Предприехме посочените действия, за всяко от които сме уведомили регулатора, на фона на влошаващо се финансово състояние на дружествата, казват от ръководството.
"Енергийната система на всяка държава е едно неделимо цяло и тя, подобно на всяка верига, е толкова силна, колкото е силно нейното най-слабо звено. В този смисъл и в израз на добро желание за стартиране на действителен диалог, на 17.03.2014 г. ЧЕЗ изплати на НЕК сума в размер на 8 072 719 лв. като до края на месец март са предвидени още две плащания“, се чете в позицията на ЧЕЗ.