Кои са притесненията на ивеститорите

Три са факторите - времето във САЩ, сенчестото банкиране в Китай и сработването на Абеномиката в Япония.

17.02.2014 | 17:31 Редактор: Деян Иванов
Кои са притесненията на ивеститорите

Първият от факторите, които притесняват инвеститорите в момента, са слабите данни за щатската икономика през януари. Това определено е временна слабост дължаща се на ужасното време. Когато имаме толкова лошо време на Източното крайбрежие, по-слабите данни не са изненада. Основният въпрос, разбира се, е дали това ще се окаже временно явление.

Фактор номер две, който наистина притеснява инвеститорите, е какво се случва със сенчестото банкиране в Китай, до каква степен лошите кредити ще се увеличат, какъв ще е отговорът на министерството на финансите и Китайската централна банка и какви са рисковете за китайската икономика от този проблем като цяло.

Третия проблем е Япония - очевидно въпросът е дали Абеномиката работи. През първата половина на годината временно ще имаме по-слаби данни за японската икономика, а също така и опасения за ефекта от повишаването на данъка върху продажбите. През втората половина на годината растежът ще се възстанови.