Очакват загуба за Lloyds

Резултатът преди данъци и такси е положителна величина, на нетна база обаче анализаторите прогнозират загуба за 4-та поредна година.

13.02.2014 | 17:26 Редактор: Деян Иванов
Очакват загуба за Lloyds

Печалбата на Лойдс за годината преди данъци и такси достига 415 милиона паунда. Очакванията бяха за 420 милиона паунда. Така че резултатът до голяма степен съвпада с очакванията на анализаторите. Той може да се сравнени със загуба за предходната година. Компанията се радва на осезателен стратегически прогрес. Годишната печалба преди данъци е 415 милиона паунда.

През миналата година приходите на банката все пак са нараснали с 140% до 6,166 милиарда паунда. Причината, поради която очакваме тази нетна загуба са провизиите за компенсиране на клиенти, на които неправомерно са били продадени застраховки, което означава, че разходите за провизии на банката се увеличават. Тези нарастващи разходи пречат на изпълнителния директор да възобнови изплащането на дивиденти, както и на правителството да се отърве от възлизащия на 33% дял в банката. Като цяло обаче за годината имаме приходи.

Ето и данните за нетната годишна загуба. Тя е по-голяма от очакваното – 838 милиона паунда.  Миналогодишната загуба беше за 1,47 милиарда паунда. Това е четвърта поредна годишна загуба и причината се крие в заделянето на провизии в размер на 3 милиарда паунда за компенсиране на клиенти, на които неправомерно са били продадени застраховки. 

(източник: Bloomberg)