Валутите на развиващите се страни

Има корелация между фондовите пазари и валутите на развиващите се икономики.

13.02.2014 | 13:51 Редактор: Деян Иванов
Валутите на развиващите се страни

Днес наблюдаваме поевтиняване на валутите на развиващите се страни, което според някои анализатори вещае по-нататъшен спад на глобалните фондови пазари. Това поне е една от гледните точки. На първата графика  виждаме глобалният MSCI all-country индекс, който проследява движението на фондовите пазари от 2008 до 2012. Индексът е в бяло. Сега нека погледнем и движението на валутите на развиващите се пазари, което е обозначено в оранжево. Както виждате за периода двете графики почти съвпадат.

Всъщност, ако се върнем назад във времето, например краят на 90-те, ще открием същата зависимост. През 2012 и след това през 2013 обаче, виждаме как тези два индекса се разделят. Всъщност през последните няколко седмици разминаването е достигнало рекордни размери.