Цената на ресурса в Китай се покачва

23.01.2014 | 12:33 Редактор: Деян Иванов
Цената на ресурса в Китай се покачва

Доходността по корпоративните облигации в Китай е на най-високото си ниво от 19 месеца, а ножицата между нея и тази на правителствените облигации е най-голяма от 23 месеца насам. Това изправя корпорациите в поднебесната империя пред финансов риск и кара правителството да налива ликвидност, за да раздвижи кредитните пазари. 

Ситуацията при междубанковото кредитиране също не е розова. Ключовата лихва по репо сделки на междубанковия пазар демонстрира висока волатилност, което изправя на тръни инвеститори и корпорации. 

(източник: Bloomberg)