Възвръщаемост - в акциите и кредитните пазари

21.01.2014 | 17:38 Редактор: Деян Иванов
Възвръщаемост - в акциите и кредитните пазари

Много анализатори са позитивни за пазарите през 2014-та. Трябва обаче да сме разумни в оценките.

Що се отнася до възвръщаемост за инвеститорите, много от възможностите вече са изчерпани, така че сега ще се търсят перспективи главно в периферията на еврозоната. 

Облигациите се очертава да имат най-лоша възвращаемост. Ето защо сега банковите кредити сега са малко по-интересни от традиционните високодоходни инвестиции. Извън пазара на активи с фиксирана доходност ниско волатилните акции и инвестициите в тръстове за недвижими имоти, предлагащи малко повече сигурност на доходите, са интересни алтернативи.

През 2014-та акциите са добра възможност, но инвеститорите ще трябва да понесат известна волатилност.

(източник: Bloomberg)