Дойче банк разочарова

20.01.2014 | 18:03 Редактор: Деян Иванов
Дойче банк разочарова

Дойче банк разочарова инвеститорите. През септември 2012 те си поставиха цели – 12% възвращаемост на собствения капитал и 65% съотношение на оперативните разходи към оперативната печалба. За момента имат сериозно разминаване от тези стойности. Освен това при изискване за капиталова адекватност от 10% тяхната е 9,7. Основната драма обаче e, че приходите от активи с фиксирана доходност се свиха с 21% на тримесечна база и с 31% на годишна база.

(източник: Bloomberg)