Икономическият растеж може да надхвърли 1% през 2014 г.

И тази година той ще е функция на растежа в ЕС, тъй като няма изгледи за съществено подобрение на трудовия пазар, смята Десислава Николова от ИПИ

22.02.2014 | 14:07
Икономическият растеж може да надхвърли 1% през 2014 г.

Икономиката на България е успяла отново да засили своя растеж през последното тримесечие на 2013 година. Такъв извод прави икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Десислава Николова на база на експресната оценка на НСИ, публикувана преди дни за Investor.bg.

Сезонно изгладените данни за БВП показват реален растеж от 1% на годишна база през последното тримесечие, което го прави най-силното за икономиката тримесечие на миналата година.     

Припомняме, че икономистът Калоян Стайков от ИПИ прогнозира пред Investor.bg ръст на икономиката от 1% и за тази година. От анализаторската компания Business Monitor International (BMI) посочиха в доклад, че икономическият растеж на България ще се ускори през второто тримесечие на тази година заради по-високи публични разходи и повишение на българския износ.

 Мотор на икономиката през 2013 г. отново е било външното търсене, тоест износът, който бележи ръст от 9,4% на годишна база, посочва Десислава Николова. Вътрешното индивидуално потребление остава потиснато и за четвърто поредно тримесечие се свива на годишна база. Тук изненада надали би трябвало да има, предвид факта, че възстановяването на пазара на труда от кризата все още не се е случило, отчита експертът.

Все пак трябва да се отчете фактът, че през 2013 година пазарът на труда излъчи няколко положителни сигнала. За първи път се наблюдава, макар и слабо, увеличение на броя на заетите на годишна база (през първото полугодие).

Броят на обезкуражените стабилно намаляваше на годишна база, а безработните продължиха да нарастват, т. е. все повече хора се окуражиха, че могат да намерят работа и започнаха активно да търсят такава. Коефициентът на заетост продължи леко да нараства спрямо 2012 година, макар и това да се дължеше основно на неблагоприятните демографски процеси, а именно – по-бързо свиване на работната сила спрямо намалението на броя на заетите (особено през второто полугодие).

В същото време колективното потребление, тоест бюджетните разходи, продължават да бележат ръст спрямо същия период на миналата година (2,9% за последното тримесечие), което отразява параметрите на бюджетната политика през 2013 година.

Може би най-голямата негативна изненада в данните за последното тримесечие е възобновеният спад на инвестициите на годишна база, сочат данните в анализа. След рязкото свиване на инвестициите до 2011 година, от 2012 година насам наблюдаваме един мъчителен опит за оттласкването им от дъното. За четири поредни тримесечия (от последното на 2012 година) имахме увеличение на вложенията на годишна база, което даваше надежда, че е започнала една по-трайна положителна тенденция на възстановяване на капиталообразуването.

Данните за последните три месеца на 2013 година обаче опровергаха тези очаквания, тъй като според тях инвестициите са се свили с 0,7% на годишна база. Това, на фона на относително ниската база от последното тримесечие на 2012 година (когато те отново спадат с 0,8%), сигнализира, че инвестициите, подобно на пазара на труда, все още не са преодолели последствията от кризата, посочва анализаторът.

Това не е изненадващо, предвид факта, че на база предварителните данни на БНБ нетните преки чужди инвестиции се свиват със 17% през 2013 година спрямо 2012 година. Възможно е и задържането на европейските разплащания по редица капиталови проекти в края на миналата година също да е повлияло негативно на инвестиционната активност, отразена в данните за последното тримесечие.

На база на последните данни и съдейки от традиционните сезонни колебания на произведения продукт, от ИПИ изчисляват реален растеж от около 0,6% на годишна база за миналата година. Този растеж всъщност представлява най-ниския темп на нарастване на икономиката от кризата насам и не би могъл да бъде повод за радост.

Все пак преобладаващите очаквания за 2014 година са за засилване на растежа на европейската икономика и съответно – на българската. Експресната оценка за икономиката през последното тримесечие на 2013 година подкрепя тези очаквания.

Растежът в България и тази година ще остане функция от икономиката на останалите страни в ЕС, тъй като към момента няма изгледи за чувствително подобрение на местния пазар на труда, а оттам – и на вътрешното потребление. Ако се сбъднат положителните прогнози на ЕК за икономиката на ЕС, която се очаква да отбележи растеж от 0,9% тази година, то ръстът на БВП на България има всички шансове да прехвърли 1% през 2014 година, прогнозират от ИПИ.