ПИБ е придобила МКБ Юнионбанк за 47 млн. лева

Изчисленията показват, че купувачът би трябвало да отчете 153 млн. лв. печалба от сделката в консолидирания си отчет

17.02.2014 | 16:44
ПИБ е придобила МКБ Юнионбанк за 47 млн. лева

Първа инвестиционна банка АД потвърди, че е платила 46,94 млн. лв. за 100% от капитала на МКБ Юнионбанк. Това се вижда от публикувания чрез БФБ-София одитиран отчет за 2013 г. 

Собственият капитал на МКБ Юнионбак към края на 2013 г. е 201 млн. лв. и Първа инвестиционна банка би трябвало да отчете 153 млн. лв. печалба от сделката в консолидирания отчет, което е разликата между покупната цена и собствения капитал.

На 10 октомври 2013 г. ПИБ финализира покупката на МКБ Юнионбанк, като цената не бе обявена официално. На пръв поглед тя е 23% от собствения капитал на придобитата банка, но трябва да се отчете и фактът, че ПИБ е финансирала МКБ Юнионбанк с кредити и вземания.

Общо кредитите и вземанията към кредитни институции в отчета на Юнионбанк достигат 498 млн. лв. към 31 декември 2013 г. при ръст с 397 млн. лв. само през последната четвърт на 2013 г.

Като цяло през 2013 г. има намаление на кредитния портфейл на МКБ Юнионбанк с 12% (152 млн. лв.), а активите намаляват със 197 млн. лв.

Общите активи на двете банки към 31 декември 2013 г. са 8,9 млрд. лв., от които 7,45 млрд. лв. на ПИБ и 1,45 млрд. лв. на МКБ Юнионбанк.

Акциите на Първа инвестиционна банка поскъпват с 99% за последните 12 месеца до 3,976 лв. за брой и 437 млн. лв. пазарна капитализация. Собственият капитал на банката към 31 декември 2013 г. е 539 млн. лв.