Не очакваме промени от Карни другата седмица: Хубърт

Коментар на Бил Хубърт, главен икономист на Markets.Com

30.01.2014 | 17:39
Не очакваме промени от Карни другата седмица: Хубърт

Бил Хубърт коментира валутната политика на Bank of England и Фед и отражението им върху световните икономики вв предаването на Bloomberg Television “The Pulse.” (Източник: Bloomberg)