НАП е събрала със 125 млн. лв. повече от планираното през 2013 г.

Най-много средства са събрани от данък добавена стойност

26.01.2014 | 15:09
НАП е събрала със 125 млн. лв. повече от планираното през 2013 г.

Националната агенция за приходите е събрала със 125 млн. лв. повече от планираното през 2013 г. Общите постъпления от данъци и осигуровки са 13,6 млрд. лв.

Най-много средства са събрани от данъка добавена стойност - с 50 млн. лева повече от планираните.  Постъпленията от него са близо 3,6 млрд. лв.

Преизпълнена е и планираната сума от корпоративни данъци. От тях са събрани 1,5 млрд. лева, което е с 30 млн. лв. повече от заложеното.             

Рекордно изпълнение е отчетено и при осигурителните вноски. Близо 6 млрд. лв. са общите постъпления от социални и здравни осигуровки през 2013 г.

Над плана от осигуровки са събрани 114 млн. лв. От тях съответно 6 млн. са за държавното обществено осигуряване, а  45 млн. лв. – за допълнителното задължително пенсионно осигуряване.  64 млн. лева допълнително пък са събрани от здравни осигуровки.

Националната агенция по приходите отчита известно изоставане от прогнозите за данъка върху доходите на физически лица. Процентът на изпълнение при него е 95,4. Изоставането е свързано с промените в единната сметка, които предизвикаха възмущението на бизнеса.

През 2014 г. ще се погасяват първо задълженията по главници, а след това на лихвите.