Германия, Русия и Турция са топ дестинации за българския бизнес през 2014

След тях се нареждат Китай и Сърбия.

11.01.2014 | 12:43
Германия, Русия и Турция са топ дестинации за българския бизнес през 2014

Българският бизнес се насочва основно към Германия, Русия и Турция за осъществяване на работни пътувания и контакти в чужбина през 2014 година, сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата, проведено в края на 2013.

Една трета от фирмите, включили се в проучването съобщават, че ще предпочетат за бизнес пътуванията си Китай и Сърбия.

Като цяло към държавите от ЕС (с изключение на Германия) се наблюдава по-слаб интерес за бизнес посещения, в сравнение с посочените европейски или азиатски страни. Като най-предпочитани от ЕС се очертават Белгия, Великобритания, Гърция, Италия, Полша и Холандия. Към последните проявява бизнес интерес всяка пета фирма.
Намерението за износ на български стоки зад граница е водеща причина за бизнес пътуванията.

От друга страна, около половината от фирмите (47%) се ориентират и към търсене на чуждестранни партньори за съвместни инвестиции в България. Машиностроенето, услугите, строителството, производството на хранителни продукти и електрониката са секторите, към които най-много от анкетираните имат интерес за срещи с потенциални бизнес партньори от чужбина.