Българската стокова борса отчете ръст на оборотите на едро

Търговията със зърно е била най-успешна през изминалата година.

09.01.2014 | 17:30
Българската стокова борса отчете ръст на оборотите на едро

Нарастване на оборотите в търговията на едро отчете Софийската стокова борса, въпреки спада на потребителското търсене и намалението на търговските обороти като цяло в страната. Търговията със зърно е била най-успешна през изминалата година, като е нараснала три пъти. Според председателя на Софийска стокова борса Васил Симов - 2013 е била трудна в икономическо отношение, но успешна за борсовата търговия. В първите дни на 2014 година не се очаква покачване на цените на стоките. 

По отношение на хранителните стоки има подем в търговията със зърно. Най-голям брой сделки са реализирани при нехранителните стоки - горивата, суровините и металите.

Сключените сделки през 2013 година са били с 233 по-малко спрямо 2012 година, което се е отразило отрицателно върху оборота на стоковите тържища.

Въпреки по-ниската печалба обаче, 2013 година е приключила успешно, смята Симов. Понижението на оборота се дължи основно на икономическата и политическа нестабилност у нас. Наблюдава се още и ръст на броя на клиентите.

По думите на Васил Симов 2014 година се очаква да бъде тежка за стоковите тържища, заради политическата нестабилност. Няма обаче индикации, че цените на основните стоки ще се повишат.