Икономическото стабилизиране не зависи само от фискалните ограничения

Правителствата трябва да бъдат внимателни в своите предположения, че само растеж ще бъде в състояние да сложи край на кризата, коментираха от фонда

03.01.2014 | 16:47
Икономическото стабилизиране не зависи само от фискалните ограничения

Много от напредналите икономики не трябва да предприемат финансови репресии, преструктурирания на държавните задължения и стимулиране на инфлацията, показа последното изследване на Международния валутен фонд (МВФ).

Днешната задлъжнялост на западните икономики означава, че фискалните ограничения не са достатъчни, коментират икономистите от Харвард Кармен Рейнхарт и Кенет Рогоф, които са сред авторите на доклада. По думите им политиците продължават да подценяват дълбочината и продължителността на забавянето на икономическия растеж.

"Ясно е, че правителствата трябва да бъдат внимателни в своите предположения, че само растеж ще бъде в състояние да сложи край на кризата. Вместо това управляващите в развития свят може би да коригират подходите си по модела на развиващите се страни", допълват експертите.Hidden Field

Поглеждайки назад в историята, изследването се базира на т.нар. "колективната амнезия", която е довела до настоящите политики, които в някои случаи рискуват изостряне на окончателните разходи за намаляване на задлъжнялостта.

"Когато финансовата криза се трансформира в криза на държавните дългове в няколко европейски страни, предприетият подход се основаваше на предположението, че нормалния растеж може да бъде възстановен чрез комбинация между строги икономии, търпеливост и растеж", отбелязват Райнхарт и Рогоф, цитирани от CNBC.

"Твърдението е, че в развитите страни не трябва да се прилага стандартния инструментариум, използван от развиващите се пазари, включително дълговото преструктуриране, по-високата инфлация, контрола върху капитала, както и значителните финансови репресии", коментират още те. Под "финансови репресии" анализаторите разбират разнообразието от мерки за намаляване на държавния дълг.

Предишните изследвания на двамата икономисти се радваха на многобройни одобрителни коментари сред експертите, но също така бяха изправени и пред доста критики. Техният анализ от 2010 г. "Растеж във време на дълг" заключи, че държавният дълг над определено ниво спъва икономическия растеж. Изследването често се цитира като едно от вдъхновенията за мерките за строги икономии, включително и от високопоставени европейски политици като комисаря по икономическите и парични въпроси Оли Рен.

През април 2013 г. в изследването, застъпващо се в полза на строгите икономии, бе открита математическа грешка от докторант по икономика и двама професори в Масачузетския университет. Райнхарт и Рогоф реагираха, като обясниха, че това не изменя генералния извод на изследването.

Според доклада съотношението брутен държавен дълг към брутен вътрешен продукт се очаква през тази година да бъде 95,3% за еврозоната и 109,2% за САЩ. При развитите икономики измерителят ще бъде 109,5%, докато при нововъзникващите – едва 33,6 на сто.

Повече за икономиките на САЩ и Европа може да видите в материала на Bloomberg!