Финансовото министерство ще емитира дълг за 900 млн. лв. само през януари

За изминалата 2013 г. общото количество продаден дълг е 1,579 млрд. лв.

03.01.2014 | 15:13
Финансовото министерство ще емитира дълг за 900 млн. лв. само през януари

Министерството на финансите (МФ) възнамерява да набере 900 млн. лв. от емисия на държавни ценни книжа (ДЦК) само за първия месец на годината. От публикувания емисионен календар в сайта на МФ за януари 2014 г. виждаме, че търговете стартират на 6 януари. Тогава ведомството на Петър Чобанов ще пласира 6-месечни облигации с общ номинален обем 400 млн. лв.

След това – на 13 януари – следва емисия на 10,5-годишни облигации за 50 млн. лв. На 20 януари МФ ще предложи още 50 млн. лв., но този път 5-годишни облигации.

Останалите 400 млн. лв. би трябвало да дойдат от пласирането на дълг със срок 9 месеца. Българска народна банка, която изпълнява ролята на фискален агент за правителството, ще изпълни търга в последния понеделник на януари.

Падежът на 6-месечните и 9-месечните ценни книжа настъпва съответно на 8 юли 2014 г. и на 29 октомври 2014 г.

Причините за решението на МФ

В началото на миналата година финансовият министър от правителството на ГЕРБ Симеон Дянков предприе подобен ход. Тогава ведомството емитира дълг за 800 млн. лв., с които да финансира субсидиите за земеделските производители. Нуждата от свежи пари дойде заради готовността на Европейският съюз да изплати средствата малко по-късно – през февруари.

Същата е причината за решението на ведомството да набере близо 1 млрд. лв. сега. Общо за февруари и март 2014 г. МФ ще опита да пласира общо 4 емисии на обща стойност от близо 550 млн. лв.

Изчисленията на Investor.bg показват, че за изминалата 2013 г. общото количество емитиран дълг е било за над 1,579 млрд. лв. Сега финансовият министър Петър Чобанов иска само за един месец да набере почти половината от финансирането за изминалата година.

Предлагането на дълг на вътрешния пазар от кабинета на Бойко Борисов през миналата година срещна яростната съпротива на БСП и ДПС. Потърсената сума от извънредната емисия бе причината за актуализацията на бюджет 2013.

В началото на новата година са заложени големи по обем емисии. Предстои да разберем дали с всичко това и с едно евентуално неизпълнение на приходите бихме могли да очакваме актуализация и на Бюджет 2014.

Структура на държавния дълг към 30 ноември 2013 г.

Държавният дълг в края на ноември 2013 г. е 6,784 млрд. евро. От тях вътрешният е за 3,134 млрд. евро, а външният – 3,650 млрд. евро. Това показват данните на водения от МФ официален регистър на държавния дълг, публикувани в сайта на ведомството.

В номинално изражение той нараства с приблизително 58,9 млн. евро в сравнение с нивото, регистрирано в края на октомври. Това се дължи преди всичко на емитирането на съкровищни облигации на вътрешния пазар през месеца.

В структурата на държавния дълг в края на периода, вътрешните задължения заемат дял от 46,2%, а външните - от 53,8 на сто.

Валутната структура на дълга в края на ноември е следната: 53,2 % - в евро; 32,8 % - в левове; 12,6 % - в щатски долари и 1,3 % в други валути.

Доходност по държавните облигации

На последния аукцион през декември доходността по 10,5-годишните облигации достигна 3,56%. Възвръщаемостта по 7-годишните ДЦК слезе до 2,81%. По 5-годишните е 2,03%, а по 3-годишните се понижи до 1,08%.

Още подробности по темата вижте в репортажа.