Правителството изтегли нов заем за 290 млн. евро

Дълговите прехвърляеми заеми Schuldschein са с матуритети от 7, 10 и 15 години.

14.12.2013 | 16:49
Правителството изтегли нов заем за 290 млн. евро

България приключи успешно частното пласиране на прехвърляемите заеми Schuldschein с матуритети от 7, 10 и 15 години, посочи в прессъобщение Министерството на финансите (МФ).

Обемите на държавните ценни книжа (ДЦК) са съответно 30,5 млн. евро (при годишна лихва 3,397% за 7-годишния заем), 103,5 млн. евро (при годишна лихва 4,10% за 10-годишния заем) и 156 млн. евро (при 4,60% годишна лихва за 15-годишния заем).

МФ отбеляза, че инвеститорското търсене е превишило максимално определения размер на заемите, но предвид високия интерес към ДЦК на вътрешния пазар и лимитите за държавния дълг, ведомството е решило да одобри общ обем от трите заема в размер на 290 млн. евро.

Съвместни водещи мениджъри по сделката са били Deutsche Bank и Raiffeisen Bank International. UniCredit Bulbank пък e участвала в транзакцията като ко-водещ мениджър.

От финансовото ведомство се похвалиха, че България е първата държава от Югоизточна Европа и втората в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), която успешно използва частно пласиране на дълг за суверени с инвестиционен клас кредитен рейтинг. В страните от Западна Европа този инструмент е традиционен, а в ЦИЕ този алтернативен начин на финансиране се използва често от Полша.

С това частно пласиране на дълг суверенната лихвена крива на България се удължава до 15-годишен матуритет с продукт, който не подлежи на пазарни промени на цената. В допълнение, заемът с 15-годишен матуритет е в размер на 156 млн. евро и представлява над 50% от обема на транзакцията.

Според МФ концентрирането на инвеститорите в дългия край на лихвената крива подчертава дългосрочния им ангажимент към България и спомага за оптимизиране на матуритетния профил на държавния дълг на страната.

Вижте коментар по темата на икономиста Георги Ганев.