София ще получи 179 млн. евро за образование и наука в периода 2014-2020

Европейското финансиране по новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще е общо 508 млн. евро.

10.12.2013 | 16:41
София ще получи 179 млн. евро за образование и наука в периода 2014-2020

Новата европейска програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за следващия програмен период е балансирана, смятат експерти. Общо заделените средства  за периода 2014-2020 са в размер на 508 млн. евро.
„Един от големите бенефициенти ще бъде Столичната община. В София се намират над 20 висши училища и около 250 гимназии“, коментира пред журналисти образователният министър Анелия Клисарова.

Столицата оглавява и европейска класация  по процент на БВП, създаден от творческите индустрии. Докато у нас този процент е 7 на сто от БВП, в останалите европейски страни е средно около 3.5%.

Прогнозите са за нов ръст на този вид дейности, благодарение на новата програма за интелигентен растеж.

Просветното министерство отчете и постигнатото чрез евросредства за 7 години. От над 800 милиона лева, които са били на разположение, са усвоени над 460 милиона чрез над 1000 проекта.

Близо 7 000 отпаднали деца са тръгнали отново на училище, а над 4 000 ученици със специални потребности са интегрирани в системата. Повече от 50 милиона лева са инвестирани в образованието на хора от малцинствата. Над 15 000 ученици са включени в ученически практики, а близо 800 000 хиляди - в извънкласна дейност.

До края на годината близо 40 000 студенти се очаква да се включат в студентски практики в реална работна среда.