БСК настоява да има система за прогноза за необходимите на икономиката кадри

40% от работещите имат различна квалификация от необходимата за позицията, която заемат.

02.12.2013 | 18:06
БСК настоява да има система за прогноза за необходимите на икономиката кадри

Работодателите поставят на първо място практическите умения и компетенции при подбора на кадри за компаниите си, става ясно от проучване на Българската стопанска камара сред служителите на 405 предприятия от 20 сектора на икономиката.

Проучването показва, че почти 40% от запитаните са с квалификация, която не отговаря на изискваната от работното им място.

Над 60 на сто от анкетираните смятат, че качеството на получената теоретична и практическа подготовка в университетите не отговаря на техните потребности при професионална им реализация. Най-силна е неудовлетвореността по отношение на материалната база, методите на преподаване, компетентността и ангажираността на преподавателите.

Пред Bulgaria On Air ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите към БСК Томчо Томов сподели, че е трябва да бъде изготвена национална система за прогнозиране на потребностите от квалификация.
„В България не знаем какви хора са ни нужни, в близките 5-10 години с каква квалификация. И от там вече да се усъвършенства план-приема в университетите и самата система за акредитиране на направления и специалности те да отговарят на реалните потребности на икономиката, на бизнеса. Работодателите вече не купуват диплома, купуват знания и умения, компетенция – какво реално може да се извърши,“ коментира Томов.

Основните предизвикателства, с които са се сблъскали 89 на сто от специалистите, участвали в изследването, при постъпване на работа са свързани с липсата на практически умения и несъответствие между наученото и реалните изисквания на работното място. Около 80% от анкетираните са на мнение, че инициативата за повишаване на квалификацията им трябва да бъде тяхна, а според около 20 на сто тази отговорност е на работодателите.

Проучването обхваща финансови, ИТ специалисти и инженери, а преобладаващият процент от запитаните са във възрастовата група от 25 до 44 години.

Основните теми, по които е изследвано мнението на анкетираните, са удовлетвореност от придобитата квалификация, предизвикателствата, които срещат в практиката си специалистите и обновяването на знания и умения.