Повече сигнали за нарушения при работата с евро средствата подадени през 2012

Ръстът е минимален, но пък отделните случаи засягат разпределяне на по-големи суми, сочи отчет.

02.12.2013 | 17:20
Повече сигнали за нарушения при работата с евро средствата подадени през 2012

14 500 сигнала за нередности при разпределянето на средствата по еврофондовете са подадени от държавите-членки през 2012. Общата им стойност възлиза на 3.4 милиарда евро, показват данни на контролните органи към европейската комисия, представени на форум в София.

Броят на сигналите до ЕК се е увеличил с  6% спрямо 2011, докато ръстът по отношение на финансовия размер е със 77 на сто. Това означава, че опитите за извършване на финансови престъпления са се увеличили минимално, но се отнасят до по- големи суми.  Пикът на докладваните пред Еврокомисията сигнали за нередности е бил през 2010.

Най- много са опитите за злоупотреба със средства по Програмата за Развитие на селските райони. Титуляри в негативната класация са Италия, Кипър и Естония, следвани от Испания, България и Румъния. Заместник-министърът на вътрешните работи Йордан Грамов обясни, че често финансовите измами са свързани и с организираната престъпност.

Според статистиката ? от европейските граждани считат корупцията и измамите с публични средства за огромен проблем.
Затова Еврокомисията обмисля създаването на единна европейска прокуратура, както и приемането на редица мерки, които биха ограничили негативния ефект от корупционните практики на Стария континент.