Безработицата в България нарасна до 13,2% през октомври

Средната безработица в ЕС остава стабилна на 10,9%, а в еврозоната се е понижала минимално до 12,1%.

29.11.2013 | 16:27
Безработицата в България нарасна до 13,2% през октомври

Безработицата у нас продължава бавно да расте. През октомври нивото й е достигнало 13,2% от 13,1% през септември, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. Общият брой на безработните се е увеличил до близо 450 хил. души, според евростатистиката.

Същевременно според оценките на Агенцията по заетостта през октомври безработицата в България е била 11,2%, като се е повишила с 0,4 пр. п. спрямо септември заради свиването на сезонната заетост. Агенцията обаче изчислява безработицата на базата на регистрираните в бюрата по труда, докато Евростат – на базата на икономически активното население.

Страната ни се нарежда на 7-мо място в Европейския съюз (ЕС) по най-висока безработица. Изпреварва ни Гърция, където нивото й надвишава 27 на сто, следвана от Испания (с малко под 27%), Хърватия (17,6%), Кипър (17%), Португалия (15,7%) и Словакия (13,9%).

Същевременно в Австрия, Германия и Люксембург се измерва най-ниско ниво на безработицата – съответно 4,8%, 5,2% и 5,9%.

Средното ниво на безработицата в целия ЕС остава стабилно през октомври – 10,9%. В еврозоната пък се наблюдава слабо понижение – от 12,2% през септември до 12,1% през октомври.

През октомври общо 26,654 млн. души в ЕС са били без работа, от които близо 19,3 млн. души са граждани на държавите от еврозоната. В сравнение със септември броят на безработните в ЕС се е понижил с 45 хил. души, а в еврозоната – с 61 хил. души. На годишна база обаче броят на безработните се повишава със съответно 512 хил. души и 615 хил. души.

Безработицата продължава да нараства с най-бързи темпови в Кипър и Гърция, като към тях се присъединява и Холандия (за месец нивото й е скочило от 5,5% до 7%). С най-бързи темпове се понижава безработицата в Латвия, Ирландия и Литва.

Що се отнася до младежката безработица, през октомври в ЕС без работа са били близо 5,7 млн. души на възраст до 25 години, от които над 3,5 млн. са граждани на държавите от еврозоната. Средно за ЕС нивото на младежката безработица през октомври достига 23,7%, а в еврозоната – 24,4%.

В България през октомври младежката безработица се е повишила до 28,8% от 28,3% през септември. Според оценките на Евростат над 65 хил. младежи до 25 години у нас са без работа.

Най-висока е младежката безработица в Испания – 57,4%, а за Гърция няма актуални данни (последните са от август, когато нивото на младежката безработица е било 58%). Следват Хърватия – 52,4%, Италия с 41,2%, Португалия – 36,5%, и Словакия – 31,5%.

Най-ниска остава младежката безработица в Германия, Австрия и Холандия – съответно 7,8%, 9,4% и 11,6%.