Почти без дебат бюджетът мина на първо четене в две комисии

Забавеното възстановяване на европейската икономика и нестабилната политическа среда - сред рисковете за изпълнението на бюджета

07.11.2013 | 18:03
Почти без дебат бюджетът мина на първо четене в две комисии

Почти без дебати депутатите от бюджетната и икономическата комисия в Народното събрание (НС) приеха на първо четене Бюджет 2014 г. в присъствието на трима министри от кабинета - Петър Чобанов, Драгомир Стойнев и Хасан Адемов, съобщи Investor.bg.

При представянето на бюджета финансовият министър Петър Чобанов акцентира върху постигането на ускорен икономически растеж. През последните години имахме провеждане на отчетлива проциклична фискална политика, която задържаше растежа и целите на фискалната политика не бяха съобразени с икономическото развитие“, каза той.
Министърът уточни, че намаляването на данъка върху лихвите по депозитите с 2 процентни пункта няма да наложи промени в разходната част, тъй като заложените приходи от данъка са определени консервативно и на практика съответстват на размер на ставката от 8%, колкото ще бъде тя през следващата година. Предвижда се през 2014 година приходите от налога да бъдат в размер на 66 млн. лв.

Министърът каза още, че бюджетът за следващата година е насочен и към преодоляване на натрупаните през годините регионални диспропорции.

Чобанов представи вече известните финансови параметри – икономически растеж от 1,8%, дефицит от 1,8% от брутния вътрешен продукт (БВП), или 1,472 млрд. лв., очаквана инфлация 1,8%. Предвиждат се приходи в размер на 30,886 млрд. лв. и разходи в размер на 32,358 млрд. лв.

Икономическият министър Драгомир Стойнев акцентира на четири основни направления като политики в бюджета за следващата година - устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност, ефективно външноикономическо сътрудничество, устойчиво развитие на туризма, устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие.

Добра новина е, че данъчната политика остава относително непроменена, заяви депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов. Той обаче разкритикува управляващите, че предизборните им намерения за по-добра събираемост на приходите не се проявяват в управлението им.

”Не само се вместваме в изискванията на ЕС, но сме отличници по отношение на фискалната дисциплина, заяви Румен Гечев от левицата”, който защити предложенията.
Десислава Танева от ГЕРБ призова да не се поставят под риск дейностите в Министерството на земеделието и храните, като актуализацията на ортофотокартата, и да не се орязват средствата за Агенцията за борба с градушките.

Точка на изказванията сложи председателят на комисията Йордан Цонев, който очерта рисковете пред изпълнението на бюджета за догодина - забавено възстановяване на европейската икономика, недобре формулирани реформи, нестабилната политическа среда, включително предсрочни избори.