Минималната работна заплата в Германия ще заличи 1 млн. работни места

Последиците ще бъдат най-тежки за нискоквалифицираните работници и за по-лошо развиващите се региони.

07.11.2013 | 14:25
Минималната работна заплата в Германия ще заличи 1 млн. работни места

Въвеждането на минималната работна заплата в Германия би означавало загуба на един милион работни места. Подобна прогноза направиха от Deutsche Bank през юни. Сега обаче възможността изглежда все по-вероятна с оглед на продължаващата политическа нестабилност, която последва след проведените на 22 септември федерални избори.

Минималната работна заплата в първата по сила икономика в еврозоната ще повиши трудовото възнаграждение на около 6 млн., или близо 17% от работната сила в страната. Основният проблем ще бъде предизвикан от факта, че минималното заплащане ще се приближи в близост до средната заплата за страната.

Според оценките на Deutsche Bank от юни подобно развитие на ситуацията на трудовия пазар би означавало загуба на 18%, или близо 1 млн., от работните места. Последиците ще бъдат най-тежки за нискоквалифицираните работници и за по-лошо развиващите се региони, особено в Източна Германия.

Повече за последствията от въвеждането на минимална работна заплата може да научите от материала на Bloomberg!