ЕЦБ: Банките, преминаващи стрес тестове, да заделят 8% от капитала си

Банката призовава правителствата на държавите от еврозоната да се споразумеят по-бързо за единен механизъм за спасяване и закриване на проблемни банки.

23.10.2013 | 16:09
ЕЦБ: Банките, преминаващи стрес тестове, да заделят 8% от капитала си

Всички банки, които ще преминат стрес тестове, да заделят 8% от капитала им като буфер за покриване на евентуални загуби от проблемни кредити и други проблемни активи в балансите им, поиска днес Европейската централна банка.

ЕЦБ започва да провежда банковите стрес тестове от ноември, като планира да обхване балансите на 130 банки в държавите от еврозоната.

Прегледът на банковите баланси ще се извършва съобразно стандартизирана дефиниция за проблемните кредити, която беше публикувана в понеделник от Европейския банков регулатор. Всички кредити с просрочие над 90 дни ще се класифицират като необслужвани.

Ако инспекторите установят недостиг на капитал, проблемните банки ще трябва да предприемат „коригиращи мерки“, т. е. - рекапитализация, като ще им бъдат поставени срокове за това.

От ЕЦБ подчертават, че недостигът на капитал на жизнеспособните банки ще трябва да се посрещне със средства от частни източници, както и че „публичната подкрепа може да се наложи да бъде изтеглена“.

Банката призовава правителствата на държавите от еврозоната да се споразумеят по-бързо за единен механизъм за спасяване и закриване на проблемни банки. Въпреки това този етап от банковия съюз остава проблемен.