Осъществи ли се справедливо приватизацията на земеделските земи у нас?

Или как предложенията на плана “Ран-Ът” не намериха своята проекция в действителността.

19.10.2013 | 18:36
Осъществи ли се справедливо приватизацията на земеделските земи у нас?

Предаването за макроикономика „Видимо и невидимо“ по телевизия и радио Bulgaria On Air, стартира поредица „Раждането на (псевдо)капитализма в България“.

В четири поредни броя Калин Манолов и Красимир Лаков ще се вгледат отблизо в „демоничния план Ран-Ът“, чието осъществяване през последния почти четвърт век довело българите до просешка тояга.

Конкретни рецепти за извършването на приватизация, които да вършат универсална работа навсякъде по света няма. Затова създателите на популярния под названието “Ран-Ът” план се опират на опита на страните от региона, предприели тези мащабни реформи преди България.

Сред предложенията на американските икономисти Ричард Ран и Роналд Ът е възможността персонала да вземе активно участие в праватизация чрез улеснения при покупките на ценни книжа.

Друга основна насока, заложена в стратегията, е максимално бързата приватизация на земеделските земи – още до началото на 1991 г. Процесът на денационализация трябва да се основава както на справедливостта, така и на очакваната ефективност.

Въпреки това приватизацията у нас се случи по различен начин. За много парцели се проведоха десетилетни спорове, а голяма част от собственици си позволиха да приберат документите за собственост без да се заинтересуват как по-удачно може да бъдат използвани земите им.