Кабинетът разпределя близо 259 млн. лв. от актуализацията на бюджета

За намаляване на междуфирмената задлъжнялост се въвежда касова отчетност на ДДС.

25.09.2013 | 17:21
Кабинетът разпределя близо 259 млн. лв. от актуализацията на бюджета

Правителството демонстрира желание за диалог със синдикатите, но подчерта, че на този етап не може да изпълни някои от исканията на профсъюзите като например въвеждането на необлагаемия минимум. За сметка на това кабинетът обеща да приложи икономически мерки, които  насърчат ръста на Брутния вътрешен продукт и заетостта.

Близо 259 милиона лева от актуализацията на бюджета ще отпусне Министерският съвет за структурни реформи и икономически мерки. От тях 116 милиона, за да погаси просрочените задължения на държавата, в това число и към бизнеса, стана ясно след правителственото заседание.

Други 142 милиона лева са предвидени за гражданите и насърчаване на бизнеса. От тях 40 милиона – за социална политика. 85.5 милиона лева ще отидат за стабилизиране на енергетиката. А 15 милиона са предвидени за финансиране на земеделски производители.  За някои искания на синдикатите обаче финансовият министър обясни, че няма пари.

„Към този момент не можем да удовлетворим това искане на синдикатите за необлагаем минимум, но можем да предприемем мерки, които да увеличат разполагаемите доходи на населението“, коментира Чобанов.

За намаляване на междуфирмената задлъжнялост се въвежда касова отчетност на ДДС. Режимът, който не е задължителен,  предвижда фирмите, които се регистрират по него, да внасят дължимия ДДС в бюджета едва при получаване на плащане по извършената от тях доставка. В момента те са задължени да направят това до 14-то число на следващия месец.

Новият режим може да се прилага от предприятия, които не са достигнали максималния праг на облагаемия оборот от 500 хиляди евро. Правителството взе решение за освобождаване на преференциалната акция в БТК, което на практика ще се случи по време на общо събрание БТК на 30 септември.

„Не можем да се откажем от освобождаването на акцията по простата причина, че всички предпоставки по договора са изпълнени. Ние бяхме изправени пред  такава ситуация да не можем нищо да направим,“ коментира транспортният министър Данаил Папазов.

България е изпратила до Европейската комисия нотификация за прилагане на намалена акцизна ставка върху природен газ в размер на 85 стотинки  за 1 гигаджаул за период от шест години, считано от  началото на 2014 година, стана ясно днес.