Банките – компаниите с най-голям ръст на очакваната печалба в САЩ

Средата за опериране на финансовия сектор значително се подобрява, което води до увеличени шансове за добри резултати

05.09.2013 | 14:35
Банките – компаниите с най-голям ръст на очакваната печалба в САЩ

Един сектор се отличава с движението си през последната година на фондовата борса в САЩ – финансовият. На фона на повишение с около 20% за широкия индекс S&P 500, секторът на финансовите компании е повишил капитализацията си с над 33 на сто.

Сега, в края на третото тримесечие на годината, финансовият сектор показва най-голям потенциал за ръст на печалбата – анализаторите очакват средно увеличение от около 28%.

При останалите сектори оптимизмът е далеч по-малък – при индустриалните компании и потребителските стоки се очаква увеличение с по 4 на сто, за здравеопазването и енергийния сектор прогнозата е съответно за увеличение с 3 и 2 на сто.

За всички останали пет от общо дветте индустриални групи, попадащи в S&P 500 – комунални услуги, технологии, суровини, услуги за потребителите и телекомуникации, очакванията са за спад на печалбата с между едно и три на сто.

Оптимизмът към финансовия сектор е оправдан по три основни причини, се казва в анализ на Bloomberg – стабилизиране на икономиката и подобряване на кредитните портфейли, поевтиняване на облигациите и очаквания за ръст на лихвените проценти.

Защо финансовият сектор се отличава и при кои банки се очаква най-голям ръст на печалбата – вижте видео файла и коментара на Bloomberg!