Производителността на труда намалява към юни на годишна база

Най-висока е в индустриалния сектор, а най-ниска в аграрния, сочат предварителни данни на НСИ.

04.09.2013 | 13:00
Производителността на труда намалява към юни на годишна база

През второто тримесечие на годината брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает намалява с 0,9% в сравнение със същото тримесечие на предходната година, сочат предварителни данни на НСИ.

От април до юни 2013 година заетите в икономиката са 3 515,8 хиляди. Общият брой отработени часове е 1 469,5 милиона, показват още данните.

На едно заето лице се падат 5 517,4 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 13,2 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност средно на един зает през второто тримесечие на годината реално намалява с 0,3% и също така с 0,3% за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.

По предварителни данни за второто тримесечие на 2013 г. равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор – 6 148,1 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 14,3 лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 4 792 лв. брутна добавена стойност, като за един отработен човекочас се създават средно 11,5 лв. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 434,9 лв. БДС на един зает и 3,6 лв. за един отработен човекочас. В същото време националната статистика отчита увеличение на относителния дял на заетите в аграрния сектор през второто тримесечие на 2012 и 2013 година.