"Булгартрансгаз" планира битовата газификация да стигне до 30% през 2020

Държавната компания предвижда още значително да нарасне местният добив на газ

13.08.2013 | 18:59

Енергийната стратегия на България предвижда битовата газификация да достигне оптимистичен ръст от 30 % до 2020 година, стана ясно на редовното общественото обсъждане на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Според изпълнителния директор на „Булгартрансгаз” Кирил Темелков повишението ще доведе до по-ниски разходи за населението и ще създаде възможност за по-стабилни енергоресурси.

С увеличаването на газификацията се очаква да се повиши и надеждността за снабдяването с енергия. Според Кирил Темеликов повишаването на битовата газификация би довело, както до значително подобряване на околната среда, така и до понижаване на цените на природния газ.

„По отношение на цените на природния газ, не може ние да правим прогнозите. Ние сме преносен оператор и считаме, че нашето задължение и възможност да повлияем върху този процес е като осигурим възможност за диверсификация на доставките, което респективно би довело до намаляване на цените на природния газ”, подчерта Темеликов.

Държавната компания предвижда още значително да нарасне местният добив на газ.

От асоциацията на „Активните потребители” настояват да се увеличи двойно срокът- от 90 на 180 дни, за установяване на неизправността на един електромер.


Репортаж по темата вижте от видео файла.