Богатите страни спират подкрепата си за новите ТЕЦ

Стъпката е част от борбата с глобалното затопляне.

06.08.2013 | 21:00
Богатите страни спират подкрепата си за новите ТЕЦ

Най-богатите страни в света намаляват правителствената подкрепа за новите топлоелектроцентрали в опит да се борят с глобалното затопляне. Американската Export-Import Bank, Световната банка и Европейската инвестиционна банка обещаха, че спират финансирането на електроцентрали, използващи въглища зад граница.

Общо 10 млрд. долара са налели трите банки в подобни проекти в последните пет години. Решението ще доведе до затруднения за ТЕЦ в развиващите се страни, както и за основния ресурс за добив на енергия в света.

Според някои доклади близо 40% от електроенергията в глобален мащаб се произвежда от въглища. По данни на Световния институт по ресурсите в целият свят е предложено създаването на нови 1200 топлоелектроцентрали, като повече от 75% от тях са планирани само на територията на Китай и Индия.

Китай може да финансира проектите си самостоятелно, а Индия досега е разчитала много рядко на чуждестранно финансиране. В резултат последните промени вероятно ще засегнат други страни в Африка и Азия, които нямат същия достъп до финансови ресурси.

/Джонатан Феро, Bloomberg, Лондон/