Industry Watch: Кризата в Европа далеч не е свършила

Осем от десетте страни с най-висок икономически растеж са в източната част на континента, каза икономистът Лъчезар Богданов.

05.08.2013 | 21:27
Industry Watch: Кризата в Европа далеч не е свършила

“Кризата в Европа далеч не е свършила и един след друг отпадат лесните варианти за излизане от нея. Необходими са много нови структурни реформи“, заяви в ефира на Bulgaria On Air икономистът Лъчезар Богданов, управляващ съдружник в Industry Watch.

„Държавите, които представляват ядрото на ЕС, се справят малко по-зле от страните в Централна и Източна Европа (ЦИЕ)“, твърди Богданов.

„Причината е, че кризата удари източната част по-рано, страданието – също. Тогава бяха взети мерки за справяне с проблема. В "ядрото" се забавиха. Дори Гърция и Португалия усетиха кризата през 2010 г., а реалните последици – през 2011 г.“, обясни икономистът.

„Ние сме по-гъвкави. Осем от десетте страни с най-висок икономически растеж са в източната част“, посочи Богданов.
По думите му кредитният рейтинг на повече от половината европейски финансови институции отчита спад.

„Когато държавата има лоша дисцплина, нейният рейтинг спада, както и на всички емитенти – те се смятат за рискови. В момента, в който бюджетът започва да се затяга, се отчита по-нисък растеж, по-висока безработица, по-малка покупателна способност, банките оперират трудно, защото клиентите им са засегнати – и в двата случая положението ще е лошо“, обясни икономистът.

„С дълга от един милиард лева, който правителството възнамерява да вземе, по-скоро страната ще остане в рисковата зона“, каза той.

От 2011 г. досега единствените страни в ЕС с повишение на рейтинга на държавния дълг са България и Латвия според скалата на Moody’s, сочи новият доклад на Industry Watch. В него се допълва, че от американската рейтингова агенция са взели решение за 397 понижения на кредитния рейтинг на европейски банки през последните 12 месеца при едва 142 случая на повишение.

Понижение на кредитния рейтинг на финансови институции се наблюдава по-често в страни от ЦИЕ в сравнение със средното равнище а континента. По този начин въпреки по-добрите си показатели банките в ЦИЕ са поставени в една група с финансовите институции в застрашените от фискална или банкова криза страни-членки на еврозоната.