Ново звено към НАП ще контролира движението на съмнителни стоки

Структурата ще е част от стратегията за предотвратяване на схеми по отклоняване на ДДС.

27.07.2013 | 11:00
Ново звено към НАП ще контролира движението на съмнителни стоки

Ново звено за „Фискален контрол“ към Националната агенция по приходите ще упражнява контрол върху движението на рискови стоки от и към територията на България. Новата структура се създава в рамките на вече разработена концепция за предотвратяване на схеми за отклоняване на ДДС , които се извършват при превозването на стоките.

Дирекцията ще следи не само транзитно преминаващите през територията на България стоки от една държава-членка на Европейския съюз към друга, но също и движението на продукцията, предназначена за износ от страната. Вносната стока за България пък ще се проверява включително и по местата, където се разтоварва и продава.

Говорителят на Националната агенция по приходите Росен Бъчваров коментира, че с отпадането на вътрешния контрол по митническите граници след присъединяването на България в Европейския съюз, е създаден много мощен стимул за данъчни злоупотреби. И тук ролята на звено „Фискален контрол“, което ще трябва да пресече тези злоупотреби.
„Наред с описването, на определени пратки може да бъдат поставяни GPS-устройства”, заяви Бъчваров.

Физически контрол ще се упражнява не само върху камионите. Ще се проверяват и железопътни композиции, както и хора, за които се смята, че превозват рискови стоки.

Самите служители от новото звено на НАП ще бъдат разпределяни в специални мобилни групи и регионални екипи по граничните пунктове.

„Контролът ще се упражнява на всички пунктове на вътрешните граници на България с другите държави членки, включително Румъния и Гърция”, заяви Бъчваров. Той поясни още, че  преди да бъде създадено звеното са необходими законодателни промени, с които първо да се регулира неговата дейност, както и да бъдат осигурени допълнителни правомощия на служителите.

Говорителят на НАП обеща в рамките на няколко месеца структурата да започне дейността си.