Срещата на Г-20 разкри сериозните притеснения за глобалния ръст

Обобщение на Миа Саини, Хонконг, Bloomberg.

22.07.2013 | 09:54
Срещата на Г-20 разкри сериозните притеснения за глобалния ръст

След срещата на Г-20 в Москва се разкриха опасенията на най-развитите 20 страни  за глобалния ръст и евентуални трансгранични щети. Най-интересното е, че трябва да създадат глобален растеж, а в същото време се очаква стимулите да пресъхнат.

Те много добре съзнават т. нар. „ефект на пеперудата“. Усещали са го и преди.

Става дума за последствията от спирането на програмата със стимули на Федералния резерв върху развитите страни и върху развиващите се пазари. Те неизбежно ще усетят последиците - всички, от Южна Корея до Южна Африка.

Всички те очакват и следващото действие на ФЕД.

„Първоначалните ни опасения бяха, че излизането от тази програма трябва да е внимателно преценено, за да няма нежелани последствия и рязка корекция на цените“, каза Даниел Минеле, управител ба Централната банка я Южна Африка.

Не само развиващите се пазари се тревожат, но и азиатските, както и някои от развитите икономики като Япония. Там все още са на дефлационна територия.

Ако погледнем към Европа - един от най-големите проблеми е как да бъде увеличена заетостта.

Заключителната декларация на Г-20 посочва общата им цел - да се насочат към стабилен и амбициозен план. Следващата среща е в Санкт Петербург през септември и това ще бъде основната тема.

Но както виждате, ние говорим за тревогата на развиващите се пазари, а парите не спират да текат.

Вижте видеоматериала!