К. Максимова: Повишението на рисковите премии е всеобщо за страните от региона

Притеснителното за пазара е създадената несигурност, посочи тя.

15.07.2013 | 22:05
К. Максимова: Повишението на рисковите премии е всеобщо за страните от региона

„Същите повишения, повлияни от глобалните промени, претърпяха Литва, Латвия и Румъния“, допълни тя.
Според нея най-притеснително за пазара е съдадената несигурност. „Ако се знаят какви са плановете за емитиране и ако се спазят стриктно, то това ще са най-добрите условия за емитента и за пазара“, обясни Максимова.

Дончо Донев от Postbank направи прогнозата, че актуализацията на бюджета и повишаването на дефицита едва ли ще се отрази сериозно на доходността при евентуално емитиране на дълг. Според него има достатъчно интерес както вътрешене, така и външен към българските ценни книжа, но само при наличието на предвидимост и календар на емисиите.

Темата за London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR) и новият му администратор - борсовият оператор NYSE Euronext, също бяха коментирани в студиото на телевизията. Максимова обясни, че проблемът не е структурен, а в ниската ликвидност на пазара, който оформя индекса.

„Това развитие е нормално, защото очевидно имаше криза на доверието в референтния курс, както и в начина, по който се администрираше“, коментира Дончо Донев.

Според Донев с тази стъпка се постигат два важни ефекта: потвърждава се глобалният характер на LIBOR, като се прехвълря изчислението му към американско дружество, а вторият е - очакването да се затвърди стабилността му, както и да изчезнат съмненията при начина на изчисления.

„Новото дружество се регулира стриктно“, категоричен е Донев.

„Техниката за изчисление обаче не e по-различна - по същия начин ще бъдат събирани котировки от участниците в този панел, а след това ще бъдат обобщавани и публикувани“, каза още той.

LIBOR е усредненият лихвен процент, отразяващ лихвите, по които банките предлагат негарантирани заеми на Лондонския междубанков пазар. Той се използва като референтен курс за определяне на лихвата при различни банкови услуги – от заеми за автомобили и ипотеки до сложни финансови операции по целия свят.

Информацията за новия оператор на LIBOR дойде след разкритията за манипулиране на лихвения процент от страна на множество банки, в това число Barclays, UBS и RBS.

Вижте целия разговор във видеоматериала.