България на второ място в ЕС по ниско ниво на държавен дълг

Прогнозите са, че БВП на страната ще нарасне с 1% през тази година и с 1,7% през следващата.

13.07.2013 | 20:01
България на второ място в ЕС по ниско ниво на държавен дълг

България е на второ място в ЕС по ниско ниво на държавен дълг, показва оценка на международната рейтингова агенция Fitch. Кредитният рейтинг на България в чуждестранна валута е три пъти B (BBB+), и дългосрочния рейтинг в местна валута - BBB+.

Прогнозите са, че БВП на страната ще нарасне с 1% през тази година и с 1,7% през следващата. Очаква се бюджетният дефицит да нарасне до 1,7% от БВП за периода 2013-2014 година.

Рейтингът отразява ниското ниво на държавен дълг в размер на 18,5% от БВП, което поставя страната на второ място по най-ниско ниво на този показател сред държавите-членки на ЕС и е много под средното за страните с подобен рейтинг.

Банковият сектор остава добре капитализиран. Необслужваните кредити са на ниво от 16,9% към април 2013 г., но са добре обезпечени. Според данни на Евростат, Задълженията на частния сектор са били размер на 110% от БВП в края на 2011 г., което също е по-високо от средното за страните с подобен рейтинг.

Вижте повече във видеоматериала!