Европейският парламент одобри бюджета на ЕС за 2014-2020 (видео)

Малко над 2 милиарда евро са предвидените средства за борба с младежката безработица.

03.07.2013 | 16:30
Европейският парламент одобри бюджета на ЕС за 2014-2020 (видео)

Европейският парламент одобри бюджета на ЕС за периода 2014-2020 година. Той беше договорен след няколкомесечни спорове между европейските правителства, парламента и Европейската комисия.

Новата финансова рамка на Общността е в размер на 960 милиарда евро.

Малко над 2 милиарда евро са предвидени за младежка безработица, 400 милиона евро за научни изследвания, 150 милиона евро за студентската програма "Еразъм" и 50 милиона евро за стимулиране на малки и средни предприятия.
За първи път в историята на Съюза има намаление на бюджета. През 2016 бюджетът ще бъде преразгледан, както настояваха представителите на Европейския парламент.

По този начин евродепутатите и Европейска комисия, които ще бъдат избрани след изборите догодина, ще могат да прецизират бюджетните приоритети и финансиране.

През септември или октомври предстои още едно, окончателно гласуване на бюджета в Европейския парламент.

Датата за този нов вот ще зависи от увеличението на бюджета с 11.2 милиарда евро, които държавите-членки трябва да предоставят за приключването на приходната част на бюджета на Съюза за 2013.

Президентът на Литва Далиа Грибаускайте, чиято страна е ротационен председател на ЕС, се ангажира пред Европарламента да осигури изпълнението на този ангажимент от страна на държавите, които следва да увеличат вноските си.