От 1 юли всички фирми трябва да купуват ток на свободния пазар

Несериозно е един и същ държавен орган, който твърдеше, че от първи юли трябва да повиши цената с до 40%, сега да излиза с предложението за цена с 5% спад, смятат от бизнеса.

25.06.2013 | 17:09
От 1 юли всички фирми трябва да купуват ток на свободния пазар

От първи юли всички фирми трябва да купуват ток на свободния пазар. Все още не е ясно колко ще плащат фирмите, които не са избрали свой доставчик, но със сигурност цената за тях ще е по-висока.

Необходимо е обаче да се извършат някои законодателни промени, които ще дадат тласък на либерализацията на енергийния пазар, за която Брюксел ни критикува.

„Проектът за образуване на цените от последна инстанция е проект и не е окончателен. Предвижда се цената, на която доставчикът ще продава да е тази на НЕК, с фиксиран размер на надценка, която следва да покрива разходите на доставчика за осъществяване на дейността“, каза Зорница Генова от „ЧЕЗ България“.

На първи юли Държавната комисия за енергийно и водно регулиране трябва да вземе решение за лицензиите на трите електроразпределителните дружества. След това фирмите ще имат срок от два месеца, за да посочат доставчик. ЕРП  ще получат право да бъдат и доставчици от крайна инстанция, освен търговци на свободния пазар.

Представители на бизнеса отдавна настояват за възможност да купуват ток на свободния пазар, но смятат, че все пак механизмите, по които се случва този процес, трябва да бъдат обсъдени и с тях.

„Всички проблеми, които са заложени в генезиса на енергийния пазар, ще затруднят крайните енергийни доставчици да излязат с  конкурентни цени. Не виждам откъде ще дойде резервът да се съревновават ценово“, коментира Димитър Иванов от Съюза на малките и средни предприятия.

Според него е възможно спадът на регулираните цени да не доведе до поевтиняване на тока на свободния пазар, както увери Анжела Тонева, председател на енергийния регулатор.

„За мен е несериозно един и същ държавен орган, който твърдеше, че от първи юли трябва да повиши цената с до 40%, сега да излиза с предложението за цена с  5% спад. В едни от двата случая тя тотално е бъркала в сметките“, каза още Иванов.