Печалбата на банките бележи ръст

Капиталовата адекватност остава висока.

04.06.2013 | 17:39 Редактор: Йоана Недева
Печалбата на банките бележи ръст

Банките в България са на печалба, показва доклад на Централния трезор. За първите три месеца на годината финансовият резултат е с 4, 8 % по-малък в сравнение със същия период на 2012 г. През април обаче увеличението на печалбата стига до 43.5 млн. лв. и това компенсира спада. Така само за първите четири месеца на тази година положителният финансов резултат е малко над 210 млн. лв. – или с 4% повече спрямо същия период на 2012 г.

Повишението на финансовия резултат идва изцяло от по-ниските разходи за обезценки на кредитите с 25,4 млн. лв. за първото четиримесечие.

Топят се печалбите на банките от лихви. Нетният лихвен доход е на рекордно ниски нива, като през април се е свил с 6,46% до 202,8 млн. лв.

Въпреки че изтеглените кредити са се увеличили с процент, разходите на трезорите за лихви намаляват с 2,46% на годишна база, а приходите от лихви се стопяват с 5,33%.

 

Вижте подробностите във видео файла.