Христо Казанджиев: Европа изостава в развитието на енергийния сектор

В България трябва да се формулират основните принципи в сектора и законите да не се променят заради частни случаи, коментира енергийният експерт.

27.05.2013 | 09:56
Христо Казанджиев: Европа изостава в развитието на енергийния сектор

Европа изостава с развитието на енергийния сектор, коментира в ефира на Bulgaria On Air енергийният експерт Христо Казанджиев. „В стремежа да се поддържа здрава околна среда се загърбват проблемите за устойчиво развитие в сферата на енергетиката и промишлеността. Големите рестрикции към компаниите в облaстта заради екологията водят до свиване на тяхната инициативност“, коментира Казанджиев. Той допълни, че най- яркият пример в това отношение е проучването и търсенето на шистов газ, който илюстрира най- добре огромния страх на обществото от развитието на технологиите в енергийния сектор.

Експертът обясни, че търсенето и проучването на шистов газ не се различава съществено от класическото сондиране за нефт. „Единствената разлика е, че етапа на крайното проучване се прилага технологията фракинг, която повишава добива от сондажите“, коментира Казанджиев. Той допълни, че тази технология се прилага много отдавна, но не в такива мащаби като при добива на шистов газ. Според експерта да се отрича търсенето и проучването на шистов газ означава да се отрича и това на нефт и газ.

По думите му, ако бъдат спазвани технологиите и екологичното законодателство, няма основания за притеснения. Той уточни, че през последните шест-седем години проучването и добива на шистов газ е в голяма степен повлияно от политическите решения.

Казанджиев остана скептичен, че следващото правителство ще отмени мораториума върху добива на енергийната суровина. „В последно време Българската социалистическа партия беше категорично против шистовия газ, но се надявам здравият разум да надделее и правителството да предостави възможността да започнат проучвания. За да може обществеността да бъде запозната с технологията във всеки един конкретен случай, тъй като в определени моменти са налице по-големи рискове в сравнение с други. Много се надявам с оглед на общите цели за повишаване на икономическото развитие, тази дейност да се развие“, допълни Казанджиев.

Според експерта мораториум върху цената на електроенергията може да бъде наложена за кратък период и то с оглед на мониторинг на ценообразуването.

По думите на Казанджиев, ако Европа не преоцени политиката си по отношение на разработването на собствени енергийни ресурси, е обречена на една трудна икономическа среда. Той уточни, че ограниченият достъп до енергийни ресурси и високите цени в сектора правят цялата икономика на Европа неконкурентоспособна. Ако не бъдат открити нови технологии, тенденцията ще се задълбочава, категоричен е експертът.

Казанджиев допълни, че от гледна точка на привличането на инвестиции, всяка страна трябва да направи законодателството си привлекателно за компаниите.

„Инвестиционната среда в България е благоприятна, но за съжаление неустойчива заради честата промяна на законодателството. Конкретно за енергетиката, страната ни е давана като отрицателен пример в Европа, предвид ограничените енергийни доставки и действието на монополи“, коментира Казанджиев.

Според енергийния експерт е необходима сериозна ревизия на законодателството и подзаконовата нормативна уредба, която да гарантира едно устойчиво развитие.

„Законите не трябва да се променят твърде често, заради частни случаи. Необходимо е да се формулират основните принципи. Аз лично съм привърженик на либералното развитие на икономиката. Да се даде възможност на предприемачите да работят законно, защото без стимулиране на предприемачеството, трудно биха се създали работни места, както в енергетиката, така и в икономиката като цяло“, обобщи специалистът.