Банките нарушили 180 разпоредби на регулаторната система (видео)

БНБ отправи 150 препоръки на финансовите институции.

09.05.2013 | 17:39
Банките нарушили 180 разпоредби на регулаторната система (видео)

Над 180 отклонения от регулаторната рамка е установила Българската народна банка при проверките, извършени в кредитните институции през миналата година. Пряка заплаха за стабилността на банките, обаче няма, става ясно от годишния отчет на БНБ за 2012.

На годишна база нарушенията са се увеличили. През 2011 са били 170, а през 2010- 150.

Резултатите от цялостния надзор показват, че банките поддържат по-високо от регулаторните изисквания ниво на платежоспособност, високи нива на ликвидност и приемливо управление на риска. В нито една от наблюдаваните институции не са открити предпоставки за ерозия на капитала, посочват от централната банка.