Търговията на България с ЕС се увеличава

За февруари износът на стоки към общността се е увеличил с 18%.

09.05.2013 | 13:21
Търговията на България с ЕС се увеличава

За първите два месеца на годината износът на България към ЕС се е увеличил със 17.3% и е в размер на четири милиарда лева, показват данни на Националния статистически институт.

За февруари износът на стоки се е увеличил с почти 18% (1.9 милиарда), а вносът от общността - с 16.8% (2.5 милиарда) в сравнение със същия месец на предходната година.

Основните търговски партньори на страната продължават да са Германия, Италия, Гърция, Румънияи Франция, които формират 70% от износа на ЕС.

При износа на България за първите два месеца на 2013 най-голям растеж имат продуктите в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (147.7%) в сравнение с периода от 2012, а най-голям спад е отчетен при „Мазнини, масла и восъци от животински растителен произход” (5.7%).

Внасяните стоки в България от ЕС са се увеличили в сектор „Необработени материали, негодни за консумация” (36% - маслодайни семена и плодове, сурови кожи, корк и дървен материал), а намаление в „Машини,  оборудване и превозни средства” (6.2%).