Държавните фирми ще избират банка от поне пет оферти

Целта е да се повиши прозрачността и ефективността при управлението на бюджетните пари.

30.04.2013 | 08:19
Държавните фирми ще избират банка от поне пет оферти

Компаниите с над 50% държавно участие и дружествата, които те контролират, ще могат да депозират в една банка до 25% от финансовия си ресурс, ако балансовата стойност на паричните им средства надхвърля 3 млн. лева, предвижда проектодопълнение към Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, което предстои да бъде прието от Министерския съвет. 

Проктодокументът е публикуван на сайта на Министерството на икономиката и енергетиката.

Засега не е предоставена информация и за текущото разпределение на средствата, както и за анализа, направен за изготвянето на правилата.

Изборът на обслужваща банка ще се извършва след събирането на поне пет оферти.  

Целта на промените е да се уеднакви методологията за избор на обслужваща банка, да се повиши прозрачността и ефективността при управлението на държавните пари, да се разпредели и ограничи рискът и да се подобри отчетността.