Приходите в бюджета са се свили с 4.7 млрд. лева за пет години

Драстично са спаднали постъпленията от ДДС, пише в анализ на Българската стопанска камара.

12.04.2013 | 11:48
Приходите в бюджета са се свили с 4.7 млрд. лева за пет години

За последните 5 години приходите в държавния бюджет са се свили с 4.7 млрд. лева, изчислиха от Българската стопанска камара. В условията на ръст на брутния вътрешен продукт с общо 12.9 на сто от 60 млрд. лева на 77.6 млрд. лева, постъпленията в хазната за периода 2007-2012 намаляват съществено - с 4.6% от БВП.

От камарата припомнят, че през последните 5 години няма изменение на ставките по ДДС. Въпреки това обаче се наблюдава драстично свиване на приходите от косвения налог. Според експертите намалението спрямо 2007 е над 1.5 млрд. лева.

Подобна е и ситуацията с акцизите. Независимо от повишените ставки с между 12 и 30 процента за горивата и до 3.5 пъти за някои акцизни стоки, приходите от това перо намаляват с 226 млн. лева за 2012.

При увеличение на ставките за социално и здравноосигурителните вноски с 1.8 пункта за социалните осигуровки и 2 пункта за здравните осигуровки, събираемостта спада значително - с 0.9 пункта (като дял от БВП) за 2012 спрямо 2007 или с над 714 млн. лева.

Събираемостта на данъка върху доходите на физическите лица също относително намалява, въпреки ръста на минималната работна заплата от 180 лева през 2007 на 290 лева през 2012 и на средната работна заплата от 431 лева на 766 лева. По това перо от БСК отчитат спад от 49 млн. лева за 2012.

От кмарата отново припомнят, че съществуват  54 незаконни лицензионни режима, администрирани от общините, които са в противоречие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

„Публичните услуги са скъпи, не са в съответствие със законовите разпоредби, не отговарят на разходно ориентирания подход за определяне на тяхната цена. Доказателство за това са финансовите резултати на Агенция по вписванията, която за 2012 има печалба от 42.3 млн. лева и Българска агенция за експортно застраховане (с печалба от 3.1 млн. лева за 2011)“, обясняват от БСК.

Голяма част от държавните институции са се превърнали в приходни агенции на бюджета, а не в структури, обслужващи бизнеса“, категорични са предприемачите.