Европейските мерки за икономии понижили жизнения стандарт

Българите са в пъти по-застрашени от социално изключване и бедност от останалите граждани на ЕС.

26.03.2013 | 14:46
Европейските мерки за икономии понижили жизнения стандарт

През последното тримесечие на 2012 нивото на безработицата и социалните условия в Европейския съюз остават тревожни, става ясно от доклад на Европейската комисия за периода. Неблагоприятните ефекти от бюджетните съкращения и увеличаването на данъците върху заетостта и жизнения стандарт са все по-очевидни в някои държави-членки, отбелязват експертите.

„Обикновено най-бедните европейски страни са и най-сериозно засегнатите от кризата и мерките за икономии“, коментира европейският комисар за заетостта, социалните въпроси и социалното включване Ласло Андор. Той подчерта, че Европа се нуждае от повече солидарност- вътре в самите държави и между тях. По думите му кризата е преодолима, ако страните-членки се подкрепят една друга.

Нивата на бедност в България са обезпокоителни, отбелязват експертите от Европейската комисия. Наблюденията на чиновниците сочат, че пет пъти повече българи търпят сериозни материални лишения в сравнение със средните цифри за Европа.

От бедност и социално изключване са застрашени 49% от активните българи, 52 на сто от децата и 61% от пенсионерите, сочат данните на Европейската комисия. Показателите са два пъти над средноевропейските. Авторите на доклада отбелязват, че 85 на сто от месечните доходи на домакинствата отиват за покриването на основни нужди.  Младежката безработица у нас, подобно на  Испания, Италия, Гърция и Кипър надхвърля 20%.

В целия Европейски съюз през януари без работа са били 26.2 милиона европейци или 10.8% от икономически активното население. Разликата на безработните в южните или т.нар. периферни държави на Европа и северните страни достига стойности без прецедент до момента от 10 процентни пункта.

През последното тримесечие на 2012 Европейският брутен вътрешен продукт се е свил с 0.5%, което е най-големият спад от 2009. За цялата 2012 и общо за Европейския съюз безработицата се е понижила с 0.4%. Единствената позитивна тенденция се наблюдава в почасовата заетост, отбелязват от Европейската комисия.