Работата на икономическия съвет ще се предава по интернет

Служебният министър Асен Василев обяви структурата на новото звено, но не е ясно кога ще започнат заседанията.

24.03.2013 | 14:18
Работата на икономическия съвет ще се предава по интернет

Работата на обществения съвет към министерството на икономиката ще се излъчва на живо през интернет страницата на ДКЕВР (dker.bg), става ясно от публикуван документ от ведомството на Асен Василев. Новоучреденото звено ще обсъжда и дава мнения по постъпили проекти за промени на законодателството.

Съветът се състои двама секретари, представител на ДКЕВР, на производители на енергия от ВЕИ, по двама от потребителски и синдикални организации и по един от БЕХ, ЕРП, частна ТЕЦ, защитник на големите консуматори и по един от шестте региона на планиране.

От кандидатите се изисква да имат документ за номинирането си, автобиография и свидетелство за съдимост. От текста обаче не става известно докога трябва да се формира съветът и кога ще започне работа.